Referenties

                 

Service en garantie

Service en onderhoud

Al onze producten zijn grondig getest op veiligheid en duurzaamheid. Daarom staan wij garant voor onze geleverde producten.

Onze hoogwaardige service betekend voor u in de praktijk:

Vakbekwaamheid/Erkenningen/certificeringen op een rij

Zowel bij het gebruik van als bij het werken aan elektrische installaties bestaat een zeker risico op letsel: letsel veroorzaakt door een elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen, of door brand of explosie die voortkomt uit elektrische energie. Het doel van NEN 3140 is om voor Nederland de algemene eisen voor de veilige bedrijfsvoering van en werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties te geven.

Lid van UNETO-VNI

SEI Erkend installateur

NEN-3140 gecertificeerd

Toepassingsgebied NEN 3140

Zowel bij het gebruik van als bij het werken aan elektrische installaties bestaat een zeker risico op letsel: letsel veroorzaakt door een elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen, of door brand of explosie die voortkomt uit elektrische energie. Het doel van de NEN 3140 is om voor Nederland de algemene eisen voor de veilige bedrijfsvoering van en werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties te geven.

Bedrijfsvoering van elektrische installaties omvat zowel het gebruik van elektrische installatie in het arbeidsproces, het kunnen laten functioneren van elektrische arbeidsmiddelen, als het werken aan of nabij installaties vanwege onderhoud, reparaties, uitbreidingen en sloop. Hiernaast moet ook rekening worden gehouden met letsel of ziekte veroorzaakt door elektrische en/of elektromagnetische velden als gevolg van werkzaamheden aan of nabij elektrische installaties. Dit aspect valt buiten het toepassingsgebied van de NEN 3140.

De NEN uitbreidingen en modificaties aan de elektrische installaties vallen onder de NEN 1010, terwijl de norm ook van belang is tijdens de voor bedrijven verplichte periodieke controle en inspectie van de elektrische installaties.

Allen Elektrotechniek houdt zich nauwlettend met deze normalisaties bezig voor een goed en betrouwbaar eindproduct.

VCA gecertificeerd

KAM-zorg gecertificeerd

KAM-zorg (kwaliteit, arbo en milieu)

Om de kwaliteit te waarborgen doet Allen Elektrotechniek alles aan om product en diensten aan hoge eisen te laten voldoen het begrip arbo staat voor arbeidsomstandigheden, dat houdt in veligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer moet voldoende bescherming bieden milieuwetgeving: we maken steeds intensiever gebruik van het milieu. waardoor klimaatverandering ontstaat.

Om dat in goede banen leiden heeft de overheid de volgende stappen genomen:

• wetgeving
• AMvB algemene maatregelen van bestuur
• ministerieele wetgeving
• pseudo-wetgeving

EPA-adviseur

Advies op gebied van energiegebruik.